Khóa huấn luyện “Bồi dưỡng kỹ năng nghề lắp đặt điện” cho sinh viên Singapore

Triển khai Khóa Huấn luyện “Bồi dưỡng Kỹ năng nghề Lắp đặt điện cho học viên trường Cao đẳng ITE- Singapore” tại Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội. Sáng nay, 9/6/2015, Khóa Huấn luyện “Bồi dưỡng Kỹ năng nghề Lắp đặt điện cho học viên trường Cao đẳng ITE- Singapore” Trong khuôn khổ […]