TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội là trường trọng điểm quốc gia, trường chất lượng cao tiếp cận trình độ quốc tế, đã trở thành địa chỉ đào tạo và nghiên cứu ứng dụng có thương hiệu và uy tín trong nước, chủ động hội nhập khu vực và quốc tế; Trường áp dụng phương pháp dạy học tích cực, phát triển tư duy và khả năng thực hiện các kỹ năng từ cơ bản đến chuyên ngành, từ đơn giản đến hiện đại, chuyên nghiệp cho người học; Trường phát triển theo định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn, nghiên cứu thực tiễn để phát triển đào tạo đảm bảo chất lượng ngày một cao, liên tục phát triển để khẳng định thương hiệu Trường chất lượng cao.

Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội là trường công lập, trực thuộc Trung ương có 7 cơ sở đào tạo, đóng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng sự phát triển Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành nông nghiệp công nghệ cao, Thủ đô và đất nước; Là trường đào tạo đa ngành, đa cấp trình độ tiếp cận trình độ đào tạo của các nước phát triển trên thế giới.