HỌC PHÍ

Học phí theo kỳ, mỗi kỳ 5 tháng, một năm 2 kỳ

I. Các ngành có học phí: 1.800.000đ/tháng

1. Được Nhà nước hỗ trợ học phí học nghề 1.260.000đ/tháng, người học đóng 540.000đ/tháng:

 • Điện công nghiệp
 • Công nghệ ô tô
 • Điều hòa không khí
 • Hàn
 • Cắt gọt kim loại
 • Lắp đặt thiết bị cơ khí

2. Được Nhà trường hỗ trợ học phí học nghề 600.000đ/tháng, người học đóng 1.200.000đ/tháng:

 • Thiết kế trang web
 • Thiết kế đồ họa
 • Quản trị mạng máy tính
 • Cơ điện tử
 • Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện
 • Quản lý khai thác công trình thủy lợi
 • Cấp thoát nước
 • Cơ điện nông thôn

II. Các ngành có học phí: 1.300.000đ/tháng

(được Nhà trường hỗ trợ học phí học nghề 200.000đ/tháng, người học đóng 1.100.000đ/tháng)

 • Kế toán doanh nghiệp
 • Thương mại điện tử
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Marketing thương mại