• Trình độ Cao đẳng (Mã ngành/nghề: 6480210)
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • Học phí: 1.800.000đ/tháng

(Nhà trường hỗ trợ học phí học nghề là 600.000đ/tháng, người học phải đóng 1.200.000đ/tháng. Một năm học thu 10 tháng)

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Lắp ráp, cài đặt và nâng cấp hoàn chỉnh máy tính;
 • Bảo dưỡng và xử lý sự cố máy tính;
 • Lắp đặt thiết bị, bấm cáp và kết nối mạng LAN;
 • Quản trị hệ thống máy chủ trên nền tảng Windows;
 • Triển khai các ứng dụng mạng trên nền tảng Windows;
 • Triển khai hệ thống máy chủ ảo hóa, điện toán mây trên nền công nghệ Microsoft và VMWare;
 • Giám sát, ứng cứu và xử lý kịp thời các sự cố mạng, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và tính sẵn sàng cao;
 • Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh giao tiếp

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • Chuyên viên quản trị mạng;
 • Chuyên viên quản trị hệ thống;
 • Nhân viên vận hành mạng máy tính;
 • Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật (CPE);
 • Kỹ thuật viên IT.