• Trình độ Cao đẳng (Mã ngành/nghề: 6340302)
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • Trình độ Trung cấp (Mã ngành/nghề 5340302)
 • Thời gian đào tạo: 2 năm
 • Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương
 • Học phí: 1.300.000đ/tháng

(Nhà trường hỗ trợ học phí học nghề là 200.000đ/tháng, người học phải đóng 1.100.000đ/tháng. Một năm học thu 10 tháng)

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo kế toán hệ cao đẳng nghề chính quy của trường được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do tổng cục dạy nghề quy định với các môn học/modul mang tính đặc thù đáp ứng cho nhu cầu kế toán của xã hội hiện nay như: Kế toán, kiểm toán, thuế,…Trong suốt quá trình đào tạo sinh viên thường xuyên được thực hành trên các chứng từ kế toán thực tế dưới góc độ mô phỏng phòng kế toán ảo, ngoài ra sinh viên được đến các doanh nghiệp tham gia thực tế, thực tập nhằm giúp việc tiếp cận công việc sau khi ra trường đạt hiệu quả cao.

 • Kiến thức:

 • Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;
 • Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;
 • Hiểu được những kiến thứuc cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;
 • Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;
 • Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
 • Kỹ năng:

 • Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
 • Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
 • Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
 • Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
 • Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
 • Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội:

 • Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;
 • Các cơ quan quản lý nhà nước : ủy ban nhân dân, sở, ban ngành…
 • Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn