• Trình độ Cao đẳng (Mã ngành/nghề: 6520262)
  • Thời gian đào tạo: 3 năm
  • Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
  • Học phí: 1.800.000đ/tháng

(Nhà trường hỗ trợ học phí học nghề là 600.000đ/tháng, người học phải đóng 1.200.000đ/tháng. Một năm học thu 10 tháng)