• Trình độ Cao đẳng (Mã ngành/nghề: 6340404)
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • Học phí: 1.800.000đ/tháng

(Nhà trường hỗ trợ học phí học nghề là 600.000đ/tháng, người học phải đóng 1.200.000đ/tháng. Một năm học thu 10 tháng)

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Quản trị doanh nghiệp;
 • Quản trị nhân sự;
 • Quản trị chất lượng;
 • Quản trị kinh doanh và tác nghiệp;
 • Quản tri dự án đầu tư;
 • Quản trị marketing;
 • Quản trị tài chính;
 • Quản trị văn phòng;
 • Chiến lược và kế hoạch kinh doanh…
 • Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh chuẩn đầu ra tương đương 350 điểm Toeic, chuẩn tin học trình độ IC3 theo tiêu chuẩn Mỹ.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

 • Bán hàng;
 • Marketing;
 • Quản lý khách hàng;
 • Hành chính nhân sự;
 • Quản lý cung ứng;
 • Tài chính;
 • Trợ lý giám đốc;
 • Quản lý sản xuất…