• Trình độ Cao đẳng (Mã ngành/nghề: 6340137)
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • Học phí: 1.300.000đ/tháng

(Nhà trường hỗ trợ học phí học nghề là 200.000đ/tháng, người học phải đóng 1.100.000đ/tháng. Một năm học thu 10 tháng)

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Xây dựng các chiến lược marketing ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
 • Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh;
 • Phân tích hành vi khách hàng;
 • Quản trị bán hàng;
 • Quan hệ công chúng;
 • Quản trị Marketing;
 • Quản trị truyền thông marketing tích hợp;
 • Nghiệp vụ marketing thương mại…
 • Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh chuẩn đầu ra tương đương 350 điểm Toeic, chuẩn tin học trình độ IC3 theo tiêu chuẩn Mỹ.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

 • Marketing truyền thống;
 • Dịch vụ khách hàng;
 • Quản lý nhãn hàng/ngành hàng;
 • Thương hiệu;
 • Truyền thông;
 • Digital Marketing;
 • Quản trị marketing truyền thống;
 • Quản trị dịch vụ khách hàng
 • Quản trị thương hiệu;
 • Quản trị Digital Marketing;
 • Quản trị truyền thông…