Tuyển sinh Trung cấp – Cao đẳng

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao, Nhà trường thông báo tuyển sinh năm 2023 trên toàn quốc như sau: I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 1. Các Chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh (Mã trường: CĐT0105) TT Ngành,nghề đào tạo/Chương […]

Tuyển sinh THPT cao đẳng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu tuyển sinh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm học 2023 – 2024; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10-TPHT, tổ chức đào tạo cho học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2023 – 2024 do Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội giao; […]

Thông báo tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu tuyển sinh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao Nhà trường;      Căn cứ Quyết định số: 1163/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội […]

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức GDNN

Căn cứ Thông tư số 32/2019: -TT-BLĐTBXH, ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; Căn cứ […]

Chế độ chính sách

-Đối tượng, hồ sơ: TT Mức độ, miễm giảm Đối tượng Hồ sơ cần nộp 1 Miễn học phí 1. Con của liệt sỹ, con của thương binh,con của bệnh binh,con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. – Đơn xin miễn, giảm học phí.  – Giấy xác nhận của […]