Tuyển sinh Trung cấp – Cao đẳng

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao, Nhà trường thông báo tuyển sinh năm 2023 trên toàn quốc như sau: I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 1. Các Chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh (Mã trường: CĐT0105) TT Ngành,nghề đào tạo/Chương […]