ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thuộc Đảng bộ quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, hoạt động theo Hiến pháp và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Chấp hành Đảng bộ Nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: 10 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí (01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 01 ủy viên).

Có 14 chi bộ gồm:

1. Chi bộ Phòng TCHC-TCKT

2. Chi bộ Phòng TB&CSVC

3. Chi bộ Phòng KĐ&ĐBCL

4. Chi bộ Phòng Công tác HSSV

5. Chi bộ Bộ môn Chính trị & Pháp luật

6. Chi bộ Trung tâm TVTS&HTVL

7. Chi bộ Khoa Điện

8. Chi bộ Khoa Động lực

9. Chi bộ Khoa Cơ khí

10. Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản

11. Chi bộ Khoa SPGDNN

12. Chi bộ Khoa CNTT và Phòng CNTT,TT

13. Chi bộ Phòng Đào tạo- KH&HTQT

14. Chi bộ Khoa Kinh tế