thời gian đào tạo

  • Thời gian đào tạo: 4 năm học

  • Chương trình đào tạo có 2 giai đoạn

  • Giai đoạn 1: Từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, học sinh học song song hai chương trình: Chương trình GDTX cấp THPT và Chương trình đào tạo trình độ Trung cấp. Kết thúc giai đoạn 1, được dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, tốt nghiệp được Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp THPT. Đồng thời, nếu đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được Nhà trường cấp bằng Trung cấp theo ngành/ nghề học

Học phí:

Học phí chương trình GDTX cấp THPT: 650.000 đồng/ tháng

Học phí trình độ trung cấp: Được miễn giảm học phí theo quy định.

  • Giai đoạn 2: Trong năm học thứ tư, Sinh viên học Chương trình đào tạo liên thông từ Trung cấp lên trình độ Cao đẳng, tốt nghiệp được Hiệu trưởng cấp bằng Cao đẳng và nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành đối với các ngành kỹ thuật và công nghệ, Cử nhân thực hành đối với các ngành kinh tế.

Học phí: Theo mức học phí học chương trình đào tạo Cao đẳng tại thời điểm học tập.