ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019); Kế hoạch số 116 của Quận ủy Cầu Giấy, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Quận ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng  Cơ điện Hà nội đã quyết định triệu tập Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Hà nội vào ngày 06-07/03/2020.

Ngày 06-07/03/2020 Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức theo đúng kế hoạch

Ngày 06-07/03/2020 Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức theo đúng kế hoạch. Đại hội lần này là đại hội điểm của Quận Cầu Giấy, đây cũng là vinh dự của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

Những người chỉ đạo đại hội

Về dự và chỉ đạo Đại hội có:

       Đ/c Trần Thị Phương Hoa – Thành ủy viên, Bí thư quận ủy quận Cầu Giấy.

       Đ/c Cao Trung Hiếu – Phó trưởng phòng ban ngành sở, Ban tổ chức thành ủy.

       Đ/c Vũ Bá Thanh – Chánh Văn Phòng, Ban tuyên giáo thành ủy.

Cùng các đồng chí trong các phòng, ban, nghành của Thành ủy

Cùng các đồng chí trong các phòng, ban, nghành của Thành ủy; các đồng chí trong tổ công tác tổ 6, tổ chỉ đạo đại hội Quận ủy Cầu giấy; các đồng chí lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc quận; các đồng chí thành viên hội đồng trường và sự có mặt của 144 Đảng viên thuộc 13 Chi bộ trong đó Đảng viên chính thức là 139 đồng chí, Đảng viên dự bị là 5 đồng chí về dự Đại hội lần thứ XVI.

Đại hội Đảng bộ lần thứ  XVI  nhiệm kỳ 2020 – 2025 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà nội

Đại hội Đảng bộ lần thứ  XVI  nhiệm kỳ 2020 – 2025 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà nội có nhiệm vụ: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây dựng mục tiêu, phương hướng, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Văn kiện Đại hội Đại biểu Quận Cầu giấy lần thứ VI và tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa VI;

Lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, xuất sắc, có trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Quận Cầu giấy.

Chủ đề của Đại hội là: “Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, chủ đông, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Trong sạch, Vững mạnh”. 

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; bầu Ban thường vụ gồm 03 đồng chí trong đó Đ/c Đồng Văn Ngọc được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức  Bí thư Đảng ủy 

Đại Hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh của Đại hội:

All in one