Thông báo tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu tuyển sinh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao Nhà trường;

     Căn cứ Quyết định số: 1163/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Giao nhiệm vụ cho Trường Cao đẳng Cơ Điện Hà Nội thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

    Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo tuyển sinh và đào tạo các lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo GDNN với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung

– Đào tạo theo chương bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp (Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp).

2. Đối tượng tuyển sinh

2. Đối tượng tuyển sinh

Người có nhu cầu bồi dưỡng để đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, sơ cấp.

3. Chứng chỉ

Học viên hoàn thành khóa học được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. (Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc).

4. Thời gian đào tạo

 Từ 01 đến 2,5 tháng (tùy theo từng chương trình đào tạo).

– Phương thức học tập: Kết hợp giữa các hình thức học tập trực tiếp và học tập trực tuyến trên trang Website Elearningcủa Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

– Hình thức đánh giá kết thúc môn –đun: Trực tiếp hoặc tực tuyến khi cí đủ điều kiện cơ sở vật chất theo quy định.

5. Hồ sơ đăng ký

– Phiếu đăng ký học nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp hoặc sơ cấp;

– Sơ yếu lý lịch: 01 bản (hoặc Quyết định/ công văn cử đi học của cơ quan quản lý);

– Thẻ căn cước công dân/ CMTND: 01 bản (Phô tô công chứng);

– Ảnh 3×4: 04 cái.

6. Học phí

Học phí thu theo quy định của Nhà trường.

7. Địa chỉ đăng ký học

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

– Địa chỉ: 160 Phố Mai Dịch-Phường Mai Dịch-Q.Cầu Giấy- TP Hà Nội;

– Điện thoại: 024.38349172; 0914338769 (Thầy Trường) ;          

– Thời gian khai giảng (dự kiến): Hàng tháng;

– Hình thức học: Trực tiếp kết hợp trực tuyến (Học trong giờ hoặc ngoài giờ hành chính);

                                                                     Hà Nội, ngày  30 tháng 11 năm 2022

         HIỆU TRƯỞNG

                                                                      Đồng Văn Ngọc

All in one