Đánh giá, giám sát thực hiện Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Trường Cao đẳng nghề Hà Nội đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào trong công tác điều hành, quản lý từ năm 2015. Kể từ khi áp dụng tiêu chuẩn ISO đến nay, công tác quản lý, điều hành đã được cải thiện rõ rệt.

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội phối hợp với các chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định ICQ

Nhằm đánh giá hiệu lực và tìm kiếm cơ hội cải tiến cho hệ thống quản lý chất lượng ngày càng hiệu quả hơn, định kỳ Trường Cao đẳng nghề Hà Nội tổ chức công tác đánh giá nội bộ tại các đơn vị với sự tham gia của các đánh giá viên đại diện ở các Phòng/ Khoa/ Bộ môn/ Trung tâm. Ngày 20/12/2016.

Phòng Tổ chức – Hành chính Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội phối hợp với các chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định ICQ  đã thực hiện công tác đánh giá giám sát Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 năm 2016 tại Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội. Đợt kiểm tra, đánh giá lần này của nhằm xem xét mức độ duy trì ISO của các đơn vị trong Nhà trường và nhận diện các vấn đề cải tiến của hệ thống quản lý của Nhà trường so với yêu cầu tiêu chuẩn chứng nhận ISO.

Trải qua một ngày làm việc nghiêm túc, các chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định ICQ

Trải qua một ngày làm việc nghiêm túc, các chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định ICQ đã đưa ra các kết luận đối với Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Nhà trường.

Theo ghi nhận của các chuyên gia, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội đã duy trì và đảm bảo tốt các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO vào các hoạt động nội bộ, đồng thời các chuyên gia cũng đóng góp một số ý kiến về công tác quản lý chất lượng giảng viên, công tác thực hiện mục tiêu chất lượng… nhằm cải tiến và nâng cao hơn nữa các hoạt động của Nhà trường trước khi chuyển sang áp dụng phiên bản ISO 9001:2015.

Thầy giáo Trần Trọng Đạt Phó hiệu trưởng đã bày tỏ cảm ơn Đoàn đánh giá đã có những góp ý, khuyến nghị nhằm  nâng cao công tác ĐBCL của Trường

Thay mặt Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội, Thầy giáo Trần Trọng Đạt Phó hiệu trưởng đã bày tỏ cảm ơn Đoàn đánh giá đã có những góp ý, khuyến nghị nhằm  nâng cao công tác ĐBCL của Trường.

Thầy cũng cho biết “Trong thời gian qua, Trường đã triển khai công tác ISO bước đầu đạt được kết quả khả quan và được Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định ICQ công nhận.

Với sự phối hợp của các cán bộ, đơn vị trong toàn trường, hướng dẫn của Ban ISO, Trường quyết tâm triển khai công tác ĐBCL một cách bài bản.

Trong thời gian tới, Trường sẽ tổ chức tập huấn, tăng cường công tác ĐBCL, điều chỉnh quy trình, bổ sung minh chứng cụ thể… để công tác này ngày càng trợ giúp một cách hiệu quả công việc điều hành, quản lý tại các đơn vị, đúng như theo tinh thần của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội.

Phòng CNTT &Truyền Thông.

All in one