Kế hoạch tổ chức khóa đào tạo tiêu chuẩn KNX

Căn cứ kế hoạch thi tay nghề các cấp năm 2018 nghề lắp đặt điện.

Trung tâm đào tạo KNX Việt Nam – Thuộc Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức khóa đào tạo tiêu chuẩn KNX.

All in one