Kế hoạch tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia bậc 3/5

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận hoạt động, đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo giấy chứng nhận số: 05/BLĐTBXH-GCNHĐ ngày 10 tháng 5 năm 2017

All in one