Tổng hợp cuộc thi: ” Tìm hiểu kiến thức phòng, chống COVID-19″

Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội trân trọng thông báo kết quả cuộc thi ” Tìm hiểu kiến thức phòng, chống COVID-19″ như sau:

All in one