Danh sách ứng viên đủ điều kiện tuyển viên chức năm 2019 vòng 2

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội trân trọng thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện tuyển viên chức năm 2019 vòng 2 như sau:

All in one