Tổng hợp kết quả thi viên chức năm 2019 vòng 2

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội trân trọng thông báo kết quả tổng hợp thi viên chức năm 2019 – Vòng 2 như sau:

All in one