Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

I. Đối tượng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

Người quản lý phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động

 • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, phòng ban, chi nhánh trực thuộc hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động;
 • Phục trách bộ phân sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động;

Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động;

II. Nội dung và thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

Thời gian: 16 giờ tương đương với 2 ngày

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động.Công tác tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện quy định về an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.
 • Phân định và giao quyền hạn, trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động.
 • Các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm gây hại và biện pháp ngăn ngừa, cải thiện điều kiện lao động.
 • Văn hóa an toàn trong kinh doanh sản xuất.

III. Thời hạn của giấy chứng chỉ/chứng nhận và huấn luyện an toàn lao động định kỳ

Nhóm 1: Thời hạn 2 năm, huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần

Các mẫu chứng chỉ và chứng nhận

          Các mẫu chứng chỉ và chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

IV. Hồ sơ, thời gian mở lớp

1. Hồ sơ:

 • 02 ảnh (3×4);
 • 02 bản sao công chứng CMND, CCCD;
 • Danh sách đăng ký (mẫu kèm theo);
 • 02 Giấy xác nhận thời gian làm việc.

2. Thời gian mở lớp:

Mở liên tục vào trung tuần hàng tháng.

3. Địa điểm học và nộp hồ sơ

 • Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội – 160 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Chi tiết liên hệ: Mr. Trường – 0914 338769; Mr. Đức Anh: 0906 262422.
All in one