Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

I. Đối tượng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

Người lao động không thuộc nhóm 1, 2, 3 và 5 bao gồm cả người học nghề và người thử việc.

II. Nội dung và thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

Thời gian: 16 giờ tương đương với 2 ngày

 • Hệ thống kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động
 • Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động
 • Chính sách và các chế độ về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động
 • Hệ thống kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, gây hại tại nơi làm việc. Biện pháp cải thiện điều kiện lao động…
 • Nhiệm vụ và chức năng của mạng lưới an toàn vệ sinh viên
 • Văn hóa an toàn trong kinh doanh sản xuất
 • Các nội quy về an toàn vệ sinh lao động, biển báo, biển hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động. Cách sử dụng trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân…
 • Nghiệp vụ và kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng ngừa các căn bệnh nghề nghiệp
 • Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc bao gồm quy trình làm việc cũng như yêu cầu cụ thể về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở làm việc.

III. Thời hạn của giấy chứng chỉ/chứng nhận và huấn luyện an toàn lao động định kỳ

Nhóm 4: Huấn luyện định kỳ ít nhất mỗi năm 1 lần

Các mẫu chứng chỉ và chứng nhận

          Các mẫu chứng chỉ và chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

IV. Hồ sơ, thời gian mở lớp

1. Hồ sơ:

 • 02 ảnh (3×4);
 • 02 bản sao công chứng CMND, CCCD;
 • Danh sách đăng ký (mẫu kèm theo);
 • 02 Giấy xác nhận thời gian làm việc.

2. Thời gian mở lớp:

Mở liên tục vào trung tuần hàng tháng.

3. Địa điểm học và nộp hồ sơ

 • Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội – 160 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Chi tiết liên hệ: Mr. Trường – 0914 338769; Mr. Đức Anh: 0906 262422.
All in one