Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6

I. Đối tượng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

An toàn, vệ sinh viên.

II. Nội dung và thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

Thời gian: 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

  • Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo nhóm 4
  • Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên

III. Thời hạn của giấy chứng chỉ/chứng nhận và huấn luyện an toàn lao động định kỳ

Nhóm 6: Giấy chứng nhận, thời hạn 2 năm, huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần

Các mẫu chứng chỉ và chứng nhận

          Các mẫu chứng chỉ và chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

IV. Hồ sơ, thời gian mở lớp

1. Hồ sơ:

  • 02 ảnh (3×4);
  • 02 bản sao công chứng CMND, CCCD;
  • Danh sách đăng ký (mẫu kèm theo);
  • 02 Giấy xác nhận thời gian làm việc.

2. Thời gian mở lớp:

Mở liên tục vào trung tuần hàng tháng.

3. Địa điểm học và nộp hồ sơ

  • Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội – 160 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Chi tiết liên hệ: Mr. Trường – 0914 338769; Mr. Đức Anh: 0906 262422.
All in one