Đối tượng tuyển sinh của Trường như thế nào?

  1. Đối với Chương trình THPT – Cao đẳng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS trên toàn quốc
  2. Đối với Chương trình Trung cấp – Cao đẳng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc
Mục này đã được đăng trong Q&A. đánh dấu liên kết permalink.
All in one