Phương thức xét tuyển của Trường như thế nào?

  1. Đối với Chương trình THPT – Cao đẳng: Xét tuyển theo kết quả học tập và điểm xếp loại hạnh kiểm lớp 9 – THCS
  2. Đối với Chương trình Trung cấp – Cao đẳng:
  • Trung cấp: Xét tuyển dựa vào điểm tổng kết học kỳ 1, lớp 9  (đối với học sinh tốt nghiệp THCS); lớp 12 (đối với học sinh tốt nghiệp THPT) các môn Toán, Văn
  • Cao đẳng: Xét tuyển dựa vào điểm tổng kết học kỳ 1 lớp 12 các môn Toán, Lý, Hóa (với các nghề khối Kỹ thuật, CNTT); Toán, Văn, Ngoại ngữ (với khối nghề Kinh tế)
Mục này đã được đăng trong Q&A. đánh dấu liên kết permalink.
All in one