Thời gian đào tạo các chương trình học của Trường?

1. Đối với Chương trình THPT – Cao đẳng: 4 năm

Giai đoạn 1:

Trong 03 năm học đầu, học sinh học song song hai chương trình: Chương trình GDTX cấp THPT và Chương trình đào tạo trình độ trung cấp. Kết thúc giai đoạn 1, được dự thi quốc gia tốt nghiệp THPT Quốc gia, tốt nghiệp được Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp THPT và Nhà trường cấp bằng Trung cấp theo ngành/nghề đăng ký.

Giai đoạn 2:

Trong 01 năm học kế tiếp, Sinh viên học Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, tốt nghiệp được Hiệu trưởng cấp bằng Cao đẳng và danh hiệu Kỹ sư thực hành đối với các ngành kỹ thuật và công nghệ, Cử nhân thực hành đối với các ngành kinh tế.

2. Đối với Chương trình Trung cấp – Cao đẳng:

  • Trung cấp: 2 năm
  • Cao đẳng: 3 năm
Mục này đã được đăng trong Q&A. đánh dấu liên kết permalink.
All in one