Cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Nhà trường cam kết bố trí việc làm đối với sinh viên tham gia khóa học và tốt nghiệp ra trường trình độ cao đẳng với một trong 7 ngành nghề trọng điểm là Công nghệ ô tô, Cơ điện tử, Điện Công nghiệp, Hàn, Kỹ thuật ML &ĐHKK, Quản trị mạng máy tính với mức lương khởi điểm từ 8.000.000đ/tháng trở lên. Với các ngành nghề lớp chất lượng cao mức lương khởi điểm từ 10.000.000đ/ tháng trở lên.

Đối với các ngành nghề khác, Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm miễn phí cho 100% sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp ra trường.

Mục này đã được đăng trong Q&A. đánh dấu liên kết permalink.
All in one