Học tại Trường có cơ hội đi du học không?

Sinh viên học tại Trường có cơ hội đi du học, thực tập sinh tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, Đức,… theo chương trình ký kết giữa Nhà trường với các Tổ chức, Trường Đại học và doanh nghiệp của những nước trên.

Mục này đã được đăng trong Q&A. đánh dấu liên kết permalink.
All in one