Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm những giấy tờ gì?

Đối với Chương trình THPT – Cao đẳng:

  1. Sơ yếu lý lịch
  2. Bản sao giấy khai sinh (có công chứng)
  3. Bản sao học bạ THCS
  4. Bản sao bằng tốt nghiệp THCS
  5. Ảnh thẻ 4×6 (4 chiếc)

Đối với Chương trình Trung cấp – Cao đẳng:

  1. Sơ yếu lý lịch
  2. Bản sao giấy khai sinh (có công chứng)
  3. Bản sao học bạ THCS
  4. Bản sao bằng tốt nghiệp THCS
  5. Ảnh thẻ 4×6 (4 chiếc)
Mục này đã được đăng trong Q&A. đánh dấu liên kết permalink.
All in one